Felhasználási feltételek

Üdvözöljük az ekszerdiszkont.com webáruház vásárlói között. Kérjük, hogy mielőtt megrendelését elküldené, az alábbiakat szíveskedjen elolvasni:

Általános tudnivalók, feltételek

Az ekszerdiszkont.com webáruházban történő vásárlás elektronikus úton lehetséges a http://ekszerdiszkont.com webcímen minden nap 0-24 óráig.
Az ekszerdiszkont.com Webáruházban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik és a jelen üzletszabályzatot elfogadja és azt magára nézve kötelezőjellegűnek tekinti.
A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen.
A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t is.
Rendelés és szállítás

Az ekszerdiszkont.com webáruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével.
Az ekszerdiszkont.com webáruházban történt vásárlást követően a vásárló a szállítással kapcsolatos lehetőségek közül választja ki a számára megfelelőt. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló az ezen az oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
A szállítási idő a számla végösszegének kiegyenlítésétől vagy utánvételes rendelés esetén a megrendelés leadásától számított 2-3 munkanap.
A szállítás történhet Magyarország területére:

o Ajánlott elsőbbségi levélként 495 Ft. Ebben az esetben a fizetés történhet banki átutalással és postautalvánnyal, de minden esetben a feladás előtt be kell, hogy érkezzen az áru értéke.

o Utánvétes postai csomagként 1495 Ft a költsége. Ebben az esetben az áru értékét a postásnak kell kifizetni átvételkor.

A felelősség korlátozása

Az ekszerdiszkont.com webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen hibás adat.
Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az ekszerdiszkont.com webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
Bármely levél - függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - , de főleg bármilyen adat elvesztése.
Bármely szoftver nem megfelelő működése.
Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
o A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

o A Szolgáltató szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás az ekszerdiszkont.com webáruházban történt megjelenés időpontjától lép életbe.

o A Szolgáltató szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy az ekszerdiszkont.com webáruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a Szolgáltató nem vonható felelősségre, ha így tesz

o Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható az ekszerdiszkont.com webáruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

o A vásárló és az eladó is egyetemlegesen kijelenti, hogy minden felmerülő jogvitát - amennyiben egymás közt nem tudják mindkét fél részére megnyugtatóan lezárni - a Budai Központi Kerületi Bíróság hivatott eldönteni.

Garancia, szavatosság

Az eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve.
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.
Az ekszerdiszkont.com webáruházban kizárólag új, garanciális termékek kerülnek értékesítésre.

A vásárlástól való elállás joga

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen a Szolgáltató (info@ekszerdiszkont.com) ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
A vevő a 45/2014 Kormány rendelet 20.§ (2) pontja alapján 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő tizennégy napon belül visszatéríteni.
A terméket változatlan és használatlan állapotban, az eredeti csomagolásnak megfelelő csomagolásban kell visszaküldeni.
A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült esetleges költségeket. (szállítás, stb.)

Panaszügyintézés

A vevő jogosult bármilyen nemű panaszával az alábbi elérhetőségeken, nyitvatartási időben az eladóhoz fordulni:

o E-mailben: info@ekszerdiszkont.com

o Telefonon: +36-30-960-4831

Exim Bodor Bt.
Adószáma: 28646031-2-41
Székhelye: 1056. Budapest, Váci u.68.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-06-510503
E mail: eximbodor@gmail.com


Hirdetés: